Včas a zodpovedne!

 

- komplexné vedenie podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov

- komplexné vedenie podvojného účtovníctva právnických osôb nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

- komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva podnikateľských subjektov

- komplexné vedenie jednoduchého účtovníctva právnických osôb nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

- personalistika

- výpočet a spracovanie miezd

- zabezpečovanie agendy týkajúcej sa daňových úradov, zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne

- spracovanie daňových priznaní za daň z príjmov právnických osôb, daň z príjmov fyzických osôb, daň z pridanej                hodnoty, daň z motorových vozidiel

- ekonomické a účtovné poradenstvo